حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%100

حرکت خرید جهیزیه و کمک به نیازمندان

مبلغ کل
900,000,000
ریال
تعداد سهم
3,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت خرید ترانس برق پردیس جهادی

مبلغ کل
1,200,000,000
ریال
تعداد سهم
4,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید جهیزیه و کمک به نیازمندان

مبلغ کل
600,000,000
ریال
تعداد سهم
2,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت خرید اسپیلت

مبلغ کل
740,100,000
ریال
تعداد سهم
4,934
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت کمک هزینه رهن منزل چند خانواده نیاز ...

مبلغ کل
500,000,000
ریال
تعداد سهم
1,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت خشت بهشت

مبلغ کل
432,000,000
ریال
تعداد سهم
400
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی انصارالزهرا
%100

حرکت خرید جهیزیه، درمان و کمک به نیازمند ...

مبلغ کل
500,000,000
ریال
تعداد سهم
2,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت خرید دستگاه کپی

مبلغ کل
350,000,000
ریال
تعداد سهم
7,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله