حرکت ها

خرید قالب بتن ریزی

خرید قالب بتن ریزی

مبلغ کل :
270,000,000
ریال
هر سهم :
100,000
ریال
مشارکت :
214
نفر
مددکار :
گروه جهادی شهید ...
52 %

خرید تابلوی آموزشی برق ارتینگ

خرید تابلوی آموزشی برق ارتینگ

مبلغ کل :
100,000,000
ریال
هر سهم :
100,000
ریال
مشارکت :
45
نفر
مددکار :
گروه جهادی جبار ...
25 %

خرید جهیزیه، درمان و کمک به نیازمند ...

خرید جهیزیه، درمان و کمک به نیازمندان

مبلغ کل :
500,000,000
ریال
هر سهم :
250,000
ریال
مشارکت :
389
نفر
مددکار :
مرکز نیکوکاری ا ...
44 %

جهیزیه و ارزاق رمضان و مایحتاج خانو ...

جهیزیه و ارزاق رمضان و مایحتاج خانواده‌های نیازمند

مبلغ کل :
200,000,000
ریال
هر سهم :
200,000
ریال
مشارکت :
401
نفر
مددکار :
مرکز نیکوکاری ا ...
100 %

حرکت خرید شن و ماسه کف سوله

حرکت خرید شن و ماسه کف سوله

مبلغ کل :
160,000,000
ریال
هر سهم :
80,000
ریال
مشارکت :
164
نفر
مددکار :
گروه جهادی محمد ...
100 %

تهیه و تجهیز مینی بوس جهت موکب سیار

تهیه و تجهیز مینی بوس جهت موکب سیار

مبلغ کل :
300,000,000
ریال
هر سهم :
250,000
ریال
مشارکت :
60
نفر
مددکار :
گروه جهادی کریم ...
14 %