حرکت ها

برپایی موکب اربعین در حرم حضرت زینب

مبلغ کل :
2,000,000,000
ریال
مبلغ هر سهم :
200,000
ریال
مددکار :
موکب دانشگاه ته ...
موضوع :
مذهب
0 %

خرید تابلوی آموزشی برق ارتینگ

مبلغ کل :
100,000,000
ریال
مبلغ هر سهم :
100,000
ریال
مددکار :
گروه جهادی جبار ...
موضوع :
آموزش و تحصیل
8 %

خرید کولر آبی

مبلغ کل :
220,000,000
ریال
مبلغ هر سهم :
100,000
ریال
مددکار :
گروه جهادی محمد ...
موضوع :
مدرسه سازی
61 %

خرید قالب بتن ریزی

مبلغ کل :
270,000,000
ریال
مبلغ هر سهم :
100,000
ریال
مددکار :
گروه جهادی شهید ...
موضوع :
مدرسه سازی
41 %

خرید ترانس برق پردیس جهادی

مبلغ کل :
1,200,000,000
ریال
مبلغ هر سهم :
300,000
ریال
مددکار :
گروه جهادی محمد ...
موضوع :
مدرسه سازی
81 %

خرید دستگاه اکسیژن ساز

مبلغ کل :
260,000,000
ریال
مبلغ هر سهم :
200,000
ریال
مددکار :
گروه جهادی کریم ...
موضوع :
سلامت
100 %