پیوندک

حرکت خرید کنتاکتور برق پردیس جهادی

مبلغ کل (﷼ )
50,000,000
مبلغ هر سهم (﷼)
500,000
تعداد سهم
100
باقی مانده
0
با مدد
6 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست مدد به پایان رسیده است