مدد، بستر رویش محبت

قوانین مدد

قوانین مدد به منظور رفع هرگونه شبهه و ابهام؛ و پیشگیری از بروز مشکل و اختلاف نظر تدوین گردیده و ملاک عمل برای ارائه هرگونه خدمت می باشد.


بخش اول: تعاریف

۱-۱ مددرسان: فرد خیری است که در وبسایت مدد در پروژه های خیریه مشارکت مالی می نماید.
۲-۱ مددی: فرد متخصص و یا با مهارتی است که در وبسایت مدد، مهارت های خود را در راستای رویدادهای خیریه به اشتراک می گذارد.
۳-۱ مددخواه: شخصیتی حقیقی یا حقوقی که به فعالیت های خیریه ای و اجتماعی مشغول می باشد و جهت تامین مالی و انسانی اقدامات و فعالیت ها از مددرسان ها و مددی ها، خواهان مشارکت می باشد.
۴-۱ مددجو: فرد و خانواده نیازمندی است که توسط مددخواه شناسایی شده و تحت حمایت و سرپرستی می باشد.
۵-۱ مددیار: فرد و شخصیت شاخصی که از آبرو و اعتبار و جایگاه اجتماعی خود در جهت پیشبرد اهداف مدد و حذف محرومیت و فقر، هزینه می نماید.
۶-۱ قلک: قلک ها موضوعی هستند و برای بخش گسترده ای تعبیه می شوند و مددرسان ها می توانند مبلغ دلخواه خود از طریق درگاه پرداخت اینترنتی به قلک دلخواه واریز نمایند.
۷-۱ حرکت: پروژه ها و اقدامات خیریه که نیازمند مشارکت مالی مددرسان ها می باشد و مبلغ آن به تعدادی سهم تقسیم گردیده تا امکان مشارکت برای همه میسر باشد.
8-۱ رویداد: فراخوان هایی برای مشارکت مددی های متخصص و ماهر در اقدامات خیریه است.


بخش دوم: هویت

۱-۲ هویت: شرکت رایانش هوشمند ترنج با نام تجاری راهوت، در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود، پلتفورم مدد را برای هوشمند سازی مشارکت های مردمی در فعالیت های خیریه، طراحی و نموده است.
۲-۲ هویت مددخواه: مددخواه شخصی حقیقی یا حقوقی است که با استفاده از بازوهای پلتفرم مدد، از مشارکت های مردمی بهره مند می گردد.
۳-۲ در مورد مددخواهان با هویت شخص حقوقی، یک نفر نماینده تام الاختیار بصورت کتبی به سامانه مدد معرفی می گردد. وظیفه اعلام کتبی نماینده جدید در آینده بر عهده مددخواه بوده و شرکت در صورت عدم دریافت اعلام کتبی مسئولیتی نسبت به حقوق و عملکرد مالکیتی و مسئولیتی مددخواه نخواهد داشت.
۴-۲ برای حفظ حقوق قانونی مددخواهان، کلیه مددخواهان موظف به ارائه اطلاعات هویتی خود شامل رونوشت شناسنامه، رونوشت کارت ملی برای اشخاص حقیقی و درخواست اشخاص حقوقی همراه با رونوشت روزنامه رسمی و رونوشت آخرین آگهی تغییرات، به سامانه مدد می باشند. در صورتی که سامانه مدد، در هنگام تکمیل فرآیند خرید و به جهت تسهیل و تسریع امور، اقدام به دریافت و کنترل این مدارک ننماید، پس از آن حق دریافت این مدارک همواره برای سامانه مدد محفوظ بوده و با عدم ارائه مدارک در زمان مقرر به سامانه مدد، دسترسی های مددخواه به سامانه ملغی محسوب می شود و ضمنا عواقب اعلام ناصحیح اطلاعات مستقیما بر عهده مددخواه خواهد بود. سامانه مدد مسئولیتی در قبال کنترل صحت امضاﺀ مددخواهان و نمایندگان آنها ندارد.
۵-۲ مددخواه اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده و نشانی ها و شماره تماس ها و همانند این ها، صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها می کوشد. سامانه مدد حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل این اطلاعات داشته تصویر برابر اصل این اطلاعات را از مددخواه دریافت نماید. سامانه مدد حق دارد تا تکمیل اطلاعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق خدمت اقدام نماید


بخش سوم: ارتباط و پشتیبانی

1-۳ روش ارتباطی مستند مددخواه و مددرسان با سامانه مدد، ارسال درخواست پشتیبانی از طریق محیط کاربری در سامانه مدد به واحد پشتیبانی خواهد بود.


بخش چهارم: تغییرات

۱-۴ تغییرات قوانین: قوانین استفاده از خدمات سامانه مدد تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین بین المللی و توافقات مجامع بین المللی ناظر بر خدمات قابل ارائه سامانه مدد و از آنجا که این قوانین و توافقات در سطح کشور و بین الملل به طور برخط و ماهانه امکان تغییر دارند، سامانه مدد حق تغییرات آتی در قوانین را بر خود محفوظ می داند و نسخه قوانین بروز شده را از طریق پیوند به صفحه قوانین در وبسایت سامانه مدد در دسترس عموم خواهد بود. در ضمن سامانه مدد مسئولیتی نسبت به اطلاع رسانی نفر به نفر در خصوص تغییرات احتمالی نداشته و مددخواه می بایست موارد را در صورت نیاز با مراجعه به وب سایت سامانه مدد کنترل نماید.
2-۴ تغییر مالکیت: تغییر مالکیت خدمت ارائه شده در سامانه امکان پذیر نمی باشد و مددخواه حق فروش یا واگذاری اشتراک، حساب کاربری و دسترسی به سامانه به افراد غیر را ندارد. و در صورت نقض این مورد، سامانه مدد هیچ گونه تعهدی در رابطه با ارائه خدمات به مددخواه را ندارد و همچنین حق دعوی شکایت برای شرکت رایانش ترنج محفوظ می باشد.


بخش پنجم: رفع مسولیت

مدد یک سامانه، پلتفرم و راهکار می باشد که ابزارهایی نظیر قلک، حرکت و رویداد را در اختیار مددخواه می گذارد و فعالیت و اقدامات مددخواه مرتبط با سامانه مدد و شرکت رایانش هوشمند ترنج نمی باشد و مددرسان شخصا موظف به بررسی و انتخاب مددخواه است.


بخش ششم: پذیرش مواد قوانین

مددرسان و مددخواه با عضویت در پلتفرم مدد، مواد قوانین مدد را پذیرفته و ملزم به رعایت تمام موارد می باشد و نیازی به اخذ امضاء وجود ندارد.