قوانین

قوانین مدد به منظور رفع هرگونه شبهه و ابهام؛ و پیشگیری از بروز مشکل و اختلاف نظر تدوین گردیده و ملاک عمل برای ارائه هرگونه خدمت می باشد.

بخش اول: تعاریف

۱-۱ مددرسان: کاربر پلتفرم مدد است که در امور اجتماعی مشارکت مالی می نماید.
۲-۱ مددی: کاربر مددرسانی است که در پلتفرم مدد، تخصص و یا مهارت های خود را جهت شرکت در رویدادهای اجتماعی به ثبت می نماید و به عضویت جمعیت مددی ها در می آید.
۳-۱ مددکار: شخصیتی حقیقی یا حقوقی که به فعالیت های اجتماعی مشغول می باشد و جهت تامین مالی و انسانی برای پیشبرد اقدامات و فعالیت ها از مددرسان ها و مددی ها، خواهان مشارکت می باشد.
۴-۱ مددجو: فرد و خانواده نیازمندی است که توسط مددکار شناسایی شده و تحت حمایت و سرپرستی می باشد.
۵-۱ مددیار: فرد و شخصیت شاخصی که از آبرو و اعتبار و جایگاه اجتماعی خود در جهت پیشبرد اهداف مدد و حذف محرومیت و فقر، هزینه می نماید.
۶-۱ قلک: قلک ها به موضوعات عام مرتبط هستند و برای بخش فعالیت گسترده ای تعبیه می شوند و مددرسان ها می توانند مبلغ دلخواه خود از طریق درگاه پرداخت اینترنتی به قلک دلخواه واریز نمایند.
۷-۱ حرکت: پروژه ها و اقدامات با موضوع و مصداق مشخص ملموس خیریه که نیازمند مشارکت مالی مددرسان ها می باشد و مبلغ آن به تعدادی سهم تقسیم گردیده تا امکان مشارکت برای همه میسر باشد.
8-۱ رویداد: فراخوان هایی برای مشارکت مددی های متخصص و ماهر در اقدامات خیریه است.


بخش دوم: هویت

۱-۲ هویت: شرکت رایانش هوشمند ترنج با نام تجاری راهوت، در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود، پلتفورم مدد را برای هوشمند سازی مشارکت های مردمی در فعالیت های اجتماعی، طراحی و نموده است.
۲-۲ هویت مددکار: مددکار شخصی حقیقی یا حقوقی است که با استفاده از بازوهای پلتفرم مدد، از مشارکت های مردمی بهره مند می گردد.
۳-۲ در مورد مددکارهای با هویت شخص حقوقی، یک نفر نماینده تام الاختیار بصورت کتبی به سامانه مدد معرفی می گردد. وظیفه اعلام کتبی نماینده جدید در آینده بر عهده مددکار بوده و شرکت در صورت عدم دریافت اعلام کتبی مسئولیتی نسبت به حقوق و عملکرد مالکیتی و مسئولیتی مددکار نخواهد داشت.
۴-۲ برای حفظ حقوق قانونی مددکارها، کلیه مددکارها موظف به ارائه اطلاعات هویتی خود شامل رونوشت شناسنامه، پروانه یا مجوز فعاليت، رونوشت کارت ملی برای اشخاص حقیقی و درخواست اشخاص حقوقی همراه با رونوشت روزنامه رسمی و رونوشت آخرین آگهی تغییرات، به سامانه مدد می باشند. در صورتی که سامانه مدد، در هنگام تکمیل فرآیند اشتراک و به جهت تسهیل و تسریع امور، اقدام به دریافت و کنترل این مدارک ننماید، پس از آن حق دریافت این مدارک همواره برای پلتفرم مدد محفوظ بوده و با عدم ارائه مدارک در زمان مقرر به سامانه مدد، دسترسی های مددکار به سامانه ملغی محسوب می شود و ضمنا عواقب اعلام ناصحیح اطلاعات مستقیما بر عهده مددکار خواهد بود. سامانه مدد مسئولیتی در قبال کنترل صحت امضاﺀ مددکارها و نمایندگان آنها ندارد.
۵-۲ مددکار اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده و نشانی ها و شماره تماس ها و همانند این ها، صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها می کوشد. سامانه مدد حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل این اطلاعات داشته تصویر برابر اصل این اطلاعات را از مددکار دریافت نماید. سامانه مدد حق دارد تا تکمیل اطلاعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق خدمت اقدام نماید.


بخش سوم: ارتباط و پشتیبانی

1-3 روش ارتباطی مستند مددکار و مددرسان با پلتفرم مدد، ارسال درخواست پشتیبانی از طریق حساب کاربری در سامانه مدد به واحد پشتیبانی خواهد بود.


بخش چهارم: تغییرات

۱-۴ تغییرات قوانین: قوانین استفاده از خدمات پلتفرم مدد تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین بین المللی و توافقات مجامع بین المللی ناظر بر خدمات قابل ارائه پلتفرم مدد و از آنجا که این قوانین و توافقات در سطح کشور و بین الملل به طور برخط و ماهانه امکان تغییر دارند، سامانه مدد حق تغییرات آتی در قوانین را بر خود محفوظ می داند و نسخه قوانین بروز شده را از طریق پیوند به صفحه قوانین در وبسایت پلتفرم مدد در دسترس عموم خواهد بود. در ضمن پلتفرم مدد مسئولیتی نسبت به اطلاع رسانی نفر به نفر در خصوص تغییرات احتمالی نداشته و مددکار می بایست موارد را در صورت نیاز با مراجعه به وب سایت سامانه مدد کنترل نماید.
2-۴ تغییر مالکیت: تغییر مالکیت خدمت ارائه شده در سامانه امکان پذیر نمی باشد و مددکار حق فروش یا واگذاری اشتراک، حساب کاربری و دسترسی به سامانه به افراد غیر را ندارد. و در صورت نقض این مورد، سامانه مدد هیچ گونه تعهدی در رابطه با ارائه خدمات به مددخواه را ندارد و همچنین حق دعوی شکایت برای شرکت رایانش ترنج محفوظ می باشد.


بخش پنجم: رفع مسولیت

مدد یک پلتفرم و بستر می باشد که ابزارهایی نظیر قلک، حرکت و رویداد را  بعنوان بازو در اختیار مددکار می گذارد و فعالیت و اقدامات مددکار مرتبط با پلتفرم مدد و شرکت رایانش هوشمند ترنج نمی باشد و شخص مددرسان موظف به بررسی و انتخاب مددکار برتر و مورد نظر است.


بخش ششم: پذیرش مواد قوانین

مددرسان و مددکار با عضویت در پلتفرم مدد، مواد قوانین مدد را پذیرفته و ملزم به رعایت تمام موارد می باشند و نیازی به اخذ امضاء وجود ندارد.