درباره مدد

قصه مدد ...

مدد ثمره یک دغدغه قدیمی و تلاشی برای ادای دین به یک باور قلبی است...
قصه از آنجایی شروع شد که در اردوهای جهادی، دلمان به خدمت به مردم با صداقت و پرتلاش روستایی در مناطق کم برخوردار گره خورد...
رفقایمان شبانه روز جهادی زیستند، تا مرهمی باشند بر غم و غصه مردم...
هر روز بیشتر از پیش، فعالیت ها توسعه پیدا کرد و موثر شد...
و شد پناه دل های بی قرار...
پروژه ها زیاد شده بود، اما هنوز به شکل قدیمی گزارش ها به مردم ارائه میشد و دعوت میشدن به مشارکت....
کارها اعلام میشد، اما گذرا... پیام ها و درخواست های متعدد دیده میشد اما... حجم و وسعت کارها و حرکت ها به معنای واقعی کلمه، ملموس و آشکار نبود...
نمی تونستیم بی تفاوت بگذریم... باید ما هم کاری می کردیم... با تخصص خودمان...
اینجا بود که قصه مدد شروع شد...
خدای مهربان اذن تنفس در هوای مهربانی و محبت را عطا کرده بود...
خانواده مدد تشکیل شد و خانه مدد در شرکت رایانش هوشمند ترنج بنا شد...
تمام تجربیات و دانش حرکت های چندین ساله را بکار گرفتیم... بهترین های هر تخصص را به مدد دعوت کردیم و میزبانشان هستیم تا....
تا بهترین اتفاق... به بهترین شکل ممکن و ناممکن... رقم بخوره...
تا با مددتون گره گشای مشکل ها باشیم...
پلتفرم مدد، بدون هیچگونه نگاه تجاری و درآمدزایی و با هدف برچیده شدن موانع و بهینه شدن فرآیندهای مددرسانی شکل گرفت و بنا شد.
قله بزرگی رو هدف گرفتیم و برنامه ها تدارک دیدیم، تا این مسیر رو پر قدرت تر پیش بریم...
مدد، برخواسته از مردم است و مردمی می ماند...

madad
مدد چیست؟

مدد یک پلتفرم، مختص مددرسانی هوشمندانه است. مدد، خود خیریه نیست، یک بستر است.
بستری که حلقه وصل تمام مهره های زنجیره مددرسانی است.
مدد سازوکاری مبتنی بر شفافیت برای مدیریت، سازماندهی و هدفمندسازی مشارکت های مالی، مهارتی و تخصصی مردمی در رخدادهای اجتماعی است.
مدد راهکاریست، برای یکی شدن و قوی شدن؛ به دور از موازی کاری و تلاش بیهوده...
انتظارمان این است که با تفکر، آگاهانه و با شناخت مدد کنید، تلاش خود را در هرچه بهتر رقم خوردن این اتفاق بکار گرفته ایم، اما بدانید هیچ مسئولیتی بر عهده مدد نیست و در انتخاب، اختیار تام و تمام دارید و تصمیم گیرنده خود هستید.
مدد به لطف خدای مهربان شکل گرفته و قدرت خود را از بازیگران اصلی این جریان، که مردم خیر هستند و بازوهای تخصصی مدد می گیرد.
بازوهایی که دلیل شکل گیری هر یک، وجود چالشی در جریان انتشار محبت است...
مدد؛ مرگ بی تفاوتی هاست...