مدد، بستر رویش محبت

قلک ها

قلک صدقه
مبلغ دوره :
30,590,000 ریال
با مشارکت :
564 نفر
موضوع :
صدقه
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک اشتراکی
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 3
مدد شده تا کنون : 123,245,000 ریال
عید غدیر1400
مدد شده تا کنون :
165,557,000 ریال
با مشارکت :
325 نفر
موضوع :
اطعام
تا قلک شکنون :
قلک شکسته شده است
قلک
مددکار : سید مصطفی موسوی
بدون دوره
مدد شده تا کنون : 0 ریال
عید قربان
مدد شده تا کنون :
288,263,000 ریال
با مشارکت :
318 نفر
موضوع :
اطعام
تا قلک شکنون :
قلک شکسته شده است
قلک
مددکار : سید مصطفی موسوی
بدون دوره
مدد شده تا کنون : 0 ریال
عطش
مبلغ دوره :
214,086,000 ریال
با مشارکت :
201 نفر
موضوع :
سلامت
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
مدد شده تا کنون : 214,086,000 ریال
غذای روضه
مبلغ دوره :
500,000 ریال
با مشارکت :
118 نفر
موضوع :
اطعام
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک
مددکار : سید مصطفی موسوی
دوره انتخابی مددکار
دوره 2
مدد شده تا کنون : 33,360,000 ریال
صدقه سلامتی امام زمان و رفع بلا
مبلغ دوره :
2,360,000 ریال
با مشارکت :
50 نفر
موضوع :
صدقه
تا قلک شکنون :
0 2 روز
قلک
مددکار : بنیاد خیریه سرا ...
دوره ماهانه
دوره 3
مدد شده تا کنون : 11,896,000 ریال