گروه جهادی محمد رسول الله
مبلغ کل حرکت
740,100,000
ریال
مبلغ هر سهم :
150,000
ریال
موضوع :
مدرسه سازی
استان :
سیستان و بلوچستان
باقی مانده :
3105
37 %
مبلغ دوره :
25,900,000
ریال
با مشارکت :
5
نفر
موضوع :
سلامت
سلامت
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
گروه جهادی محمد...
گروه جهادی محمد رسول الله
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
1
مدد شده تا کنون :
25,900,000
ریال
مبلغ کل حرکت
155,040,000
ریال
مبلغ هر سهم :
120,000
ریال
موضوع :
کارآفرینی
استان :
سیستان و بلوچستان
باقی مانده :
1107
14 %

درخواست عضویت تشکیلاتی شما در "گروه جهادی محمد رسول الله" ارسال خواهد شد و در صورت پذیرش، "گروه جهادی محمد رسول الله" قادر خواهد بود شما را در سازمان تشکیلات خود جانمایی کند و ماموریت و قرار تشکیلاتی برای شما تعریف کند.