گروه جهادی محمد رسول الله
مبلغ دوره :
5,700,000
ریال
با مشارکت :
3
نفر
موضوع :
سلامت
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
گروه جهادی محمد ر ...
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
1
مدد شده تا کنون :
5,700,000
ریال
مبلغ کل حرکت
155,040,000
ریال
مبلغ هر سهم :
120,000
ریال
موضوع :
کارآفرینی
استان :
سیستان و بلوچستان
باقی مانده :
1142
11 %
مبلغ کل حرکت
112,200,000
ریال
مبلغ هر سهم :
110,000
ریال
موضوع :
آموزش و تحصیل
استان :
سیستان و بلوچستان
باقی مانده :
487
52 %

درخواست عضویت تشکیلاتی شما در "گروه جهادی محمد رسول الله" ارسال خواهد شد و در صورت پذیرش، "گروه جهادی محمد رسول الله" قادر خواهد بود شما را در سازمان تشکیلات خود جانمایی کند و ماموریت و قرار تشکیلاتی برای شما تعریف کند.