مدد، بستر رویش محبت

مددکار گروه جهادی محمد رسول الله

درخواست های مددخواهی مددکار

قلک یار جهادی
مبلغ دوره :
2,600,000 ریال
با مشارکت :
11 نفر
موضوع :
جهادی
تا قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک اشتراکی
دوره انتخابی مددکار
مبلغ کل : 2,600,000 ریال
دوره 1
قلک مدرسه من
مبلغ دوره :
6,650,000 ریال
با مشارکت :
14 نفر
موضوع :
مدرسه سازی
تا قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک اشتراکی
دوره انتخابی مددکار
مبلغ کل : 6,650,000 ریال
دوره 1
مبلغ کل:
24,000,000 تومان
هر سهم:
10,000 تومان
موضوع:
مدرسه سازی
استان:
سیستان و بلوچستان
100% حرکت انجام شده است.

درخواست عضویت تشکیلاتی شما در "گروه جهادی محمد رسول الله" ارسال خواهد شد و در صورت پذیرش، "گروه جهادی محمد رسول الله" قادر خواهد بود شما را در سازمان تشکیلات خود جانمایی کند و ماموریت و قرار تشکیلاتی برای شما تعریف کند.