مدد، بستر رویش محبت
مددکار

گروه جهادی محمد رسول الله

گروه جهادی محمد رسول الله

شاید سرآغاز خیلی از حرکت ها، جمع ها و یا گروه هایی که به کار خیریه و حرکت های عام المنفعه مشغول هستن، یه داستان بوده باشه، اما حکایت ما یک داستان نبود، بلکه یه غصه بود، غصه ای که در دلش هزارها قصه برای تعریف بود، و اگر از من بپرسید زیباترین داستان ها را؟ جوابم یک کلام است و آن هم چشم هایش… چشم های آن کودک مظلومی که در انتهایی ترین خانه در آخرین کوچه های خیابان ایران با انتظار فردایی روشن به من خیره شده بود و نمیدانست لبخند بزند و یا گریه کند.
جهادگران گروه جهادی محمد رسول الله (ص) در سال ۸۵ به چشم به هم زدنی از بیش از ۱۸ استان کشور از شمالی ترین نقطه آذربایجان تا جنوبی ترین محله خوزستان و از شرقی ترین روستاهای خراسان جنوبی تا غربی ترین محله کرمانشاه دور هم جمع شدند و هم قسم شدند که تا فقر و محرومیت را از جای جای ایرانمان ریشه کن نکرده اند از پای ننشینند. ما به آرزوی دیدن لبخند رضایت پدر پیرمان تا زمانی که جان و مال و آبرو داریم از خدمت خسته نخواهیم شد.

حرکت ها

خرید جک بتن ریزی سقف
مبلغ کل:
24,000,000 تومان
هر سهم:
10,000 تومان
موضوع:
مدرسه سازی
استان:
سیستان و بلوچستان
83% حرکت انجام شده است.
خرید قفسه فروشگاهی
مبلغ کل:
10,000,000 تومان
هر سهم:
20,000 تومان
موضوع:
کارآفرینی
استان:
سیستان و بلوچستان
100% حرکت انجام شده است.
خرید آبگرمکن پردیس جهادی
مبلغ کل:
13,500,000 تومان
هر سهم:
27,000 تومان
موضوع:
مدرسه سازی
استان:
سیستان و بلوچستان
100% حرکت انجام شده است.
خرید شیرآلات پردیس جهادی
مبلغ کل:
10,798,500 تومان
هر سهم:
34,500 تومان
موضوع:
مدرسه سازی
استان:
سیستان و بلوچستان
100% حرکت انجام شده است.
خرید دستگیره و قفل درب پردیس جهادی
مبلغ کل:
4,345,000 تومان
هر سهم:
39,500 تومان
موضوع:
مدرسه سازی
استان:
سیستان و بلوچستان
100% حرکت انجام شده است.

درخواست عضویت تشکیلاتی شما در "گروه جهادی محمد رسول الله" ارسال خواهد شد و در صورت پذیرش، "گروه جهادی محمد رسول الله" قادر خواهد بود شما را در سازمان تشکیلات خود جانمایی کند و ماموریت و قرار تشکیلاتی برای شما تعریف کند.