پیوندک

حرکت خرید کلید و پریز برق پردیس جهادی

مبلغ کل (﷼ )
37,000,000
مبلغ هر سهم (﷼)
370,000
تعداد سهم
100
باقی مانده
0
با مدد
13 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست مدد به پایان رسیده است