پیوندک

حرکت خرید تابلو برق پردیس جهادی

مبلغ کل (﷼ )
90,000,000
مبلغ هر سهم (﷼)
180,000
تعداد سهم
500
باقی مانده
0
با مدد
43 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست مدد به پایان رسیده است