پیوندک

حرکت ترمینال برق پردیس جهادی

مبلغ کل (﷼ )
30,000,000
مبلغ هر سهم (﷼)
300,000
تعداد سهم
100
باقی مانده
0
با مدد
1 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست مدد به پایان رسیده است