پیوندک

حرکت خرید دستگاه چند کاره آب گیری

مبلغ کل (ریال )
51,700,000
مبلغ هر سهم (ریال)
470,000
تعداد سهم
110
باقی مانده
0
با مدد
1 نفر

با تشکر از مشارکت شما، مدد به پایان رسیده است