پیوندک

حرکت خرید جهیزیه و کمک به نیازمندان

مبلغ کل (ریال )
900,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
300,000
تعداد سهم
3,000
باقی مانده
0
با مدد
547 نفر

با تشکر از مشارکت شما، مدد به پایان رسیده است

چیستی و چرایی؟

دریافت مشارکت‌های مردمی جهت خرید جهیزیه، هزینه درمان، تهیه اقلام ضروری خانواده‌های نیازمند و کمک به نیازمندان