مدد، بستر رویش محبت
خرید تجهیزات روشنایی پردیس جهاد
مبلغ کل : 20,000,000 تومان
تعداد سهم : 500 سهم
مبلغ هر سهم : 40,000 تومان
سهم باقی مانده : 453 سهم
موضوع:
مدرسه سازی
محل:
سیستان و بلوچستان

چیستی و چرایی؟

خرید ۳۰ عدد پرژکتور به مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان خرید ۲۰۰ عدد لامپ به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان