پیوندک

حرکت خرید تجهیزات روشنایی پردیس جهادی

مبلغ کل (﷼ )
200,000,000
مبلغ هر سهم (﷼)
400,000
تعداد سهم
500
باقی مانده
0
با مدد
114 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست مدد به پایان رسیده است