حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%100

حرکت خرید قفسه فروشگاهی

مبلغ کل
100,000,000
ریال
تعداد سهم
500
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت حمایت از دامدار سیستان و بلوچستان

مبلغ کل
98,000,000
ریال
تعداد سهم
1,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید سرامیک کارگاه هنرستان

مبلغ کل
98,000,000
ریال
تعداد سهم
980
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت پمپ آب

مبلغ کل
90,000,000
ریال
تعداد سهم
900
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید تابلو برق پردیس جهادی

مبلغ کل
90,000,000
ریال
تعداد سهم
500
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید آجر برای ساخت خانه نیازمندان

مبلغ کل
88,000,000
ریال
تعداد سهم
800
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید چرخ راسته دوز صنعتی برای بانوی ...

مبلغ کل
80,000,000
ریال
تعداد سهم
320
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
%100

حرکت خرید دستگاه غذا ساز جهت ایجاد اشتغا ...

مبلغ کل
80,000,000
ریال
تعداد سهم
1,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)