حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%100

حرکت خرید جک بتن ریزی سقف

مبلغ کل
240,000,000
ریال
تعداد سهم
2,400
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت تامین هزینه خرید 3 جهیزیه

مبلغ کل
250,000,000
ریال
تعداد سهم
625
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت عدالت تحصیلی

مبلغ کل
112,200,000
ریال
تعداد سهم
1,020
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت جهیزیه

مبلغ کل
120,000,000
ریال
تعداد سهم
120
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی توابین
%100

حرکت خرید چاپگر

مبلغ کل
40,690,000
ریال
تعداد سهم
313
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت تهیه بسته های معیشتی ویژه شب یلدا

مبلغ کل
30,000,000
ریال
تعداد سهم
300
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی یاوران آفتاب
%100

حرکت پمپ آب

مبلغ کل
90,000,000
ریال
تعداد سهم
900
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید دستگاه پروفیل بر

مبلغ کل
50,000,000
ریال
تعداد سهم
500
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی شهید شمسی پور