حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%100

حرکت نجات از فقر ۱

مبلغ کل
155,040,000
تعداد سهم
1,292
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید دستگاه اکسیژن ساز

مبلغ کل
260,000,000
تعداد سهم
1,300
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
%100

حرکت خرید دستگاه پروفیل بر

مبلغ کل
50,000,000
تعداد سهم
500
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی شهید شمسی پور
%100

حرکت خرید دستگاه آبلیموگیری جهت ایجاد اش ...

مبلغ کل
200,000,000
تعداد سهم
1,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
%100

حرکت خرید جهیزیه و کمک به نیازمندان

مبلغ کل
600,000,000
تعداد سهم
2,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت خرید اسپیلت

مبلغ کل
740,100,000
تعداد سهم
4,934
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید تجهیزات خیاطی جهت اشتغال بانوی ...

مبلغ کل
130,000,000
تعداد سهم
520
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
%100

حرکت خرید چاپگر

مبلغ کل
40,690,000
تعداد سهم
313
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله