پیوندک

حرکت خرید دستگاه اکسیژن ساز

مبلغ کل (ریال )
260,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
200,000
تعداد سهم
1,300
باقی مانده
0
با کمک
174 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است

چیستی و چرایی؟

باتوجه به نیاز مبرم بیماران کرونایی و ریوی به دستگاه اکسیژن ساز بنا داریم یک دستگاه خریداری و یاری گر نفس های تنگ و سختشان شیم