پیوندک

حرکت پمپ آب

مبلغ کل (ریال )
90,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
100,000
تعداد سهم
900
باقی مانده
0
با کمک
172 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است