پیوندک

حرکت خرید دستگاه پروفیل بر

مبلغ کل (ریال )
50,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
100,000
تعداد سهم
500
باقی مانده
0
با کمک
49 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است

چیستی و چرایی؟

خرید دستگاه پروفیل بر، جهت تجهیز کارگاه جوشکاری در سیستان و بلوچستان