پیوندک

حرکت خرید دستگاه پروفیل بر

مبلغ کل (﷼ )
50,000,000
مبلغ هر سهم (﷼)
100,000
تعداد سهم
500
باقی مانده
0
با مدد
49 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست مدد به پایان رسیده است

چیستی و چرایی؟

خرید دستگاه پروفیل بر، جهت تجهیز کارگاه جوشکاری در سیستان و بلوچستان