حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%100

حرکت خرید تابلوی آموزشی برق ارتینگ

مبلغ کل
100,000,000
ریال
تعداد سهم
1,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی جبار باغچه‌بان
%100

حرکت خرید تیر برق پردیس جهادی

مبلغ کل
250,000,000
ریال
تعداد سهم
2,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید دستگاه غذا ساز جهت ایجاد اشتغا ...

مبلغ کل
80,000,000
ریال
تعداد سهم
1,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
%100

حرکت تامین هزینه خرید 5 جهیزیه

مبلغ کل
200,000,000
ریال
تعداد سهم
500
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت کمک هزینه رهن مغازه مادر سرپرست خان ...

مبلغ کل
70,000,000
ریال
تعداد سهم
280
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
%100

حرکت خرید تجهیزات روشنایی پردیس جهادی

مبلغ کل
200,000,000
ریال
تعداد سهم
500
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت کمک هزینه درمان مادرسرپرست خانوار

مبلغ کل
40,000,000
ریال
تعداد سهم
160
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
%100

حرکت خرید آبگرمکن پردیس جهادی

مبلغ کل
135,000,000
ریال
تعداد سهم
500
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله