حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%100

حرکت کمک هزینه رهن مغازه مادر سرپرست خان ...

مبلغ کل
70,000,000
ریال
تعداد سهم
280
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
%100

حرکت خرید فیوز برق پردیس جهادی

مبلغ کل
68,500,000
ریال
تعداد سهم
200
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید دستگاه چند کاره آب گیری

مبلغ کل
51,700,000
ریال
تعداد سهم
110
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید یخچال

مبلغ کل
50,000,000
ریال
تعداد سهم
100
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی توابین
%100

حرکت خرید کارواش

مبلغ کل
50,000,000
ریال
تعداد سهم
200
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
%100

حرکت خرید دستگاه پروفیل بر

مبلغ کل
50,000,000
ریال
تعداد سهم
500
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی شهید شمسی پور
%100

حرکت خرید کنتاکتور برق پردیس جهادی

مبلغ کل
50,000,000
ریال
تعداد سهم
100
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید دستگیره و قفل درب پردیس جهادی

مبلغ کل
43,450,000
ریال
تعداد سهم
110
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله