پیوندک

حرکت خرید چاپگر

مبلغ کل (ریال )
40,690,000
مبلغ هر سهم (ریال)
130,000
تعداد سهم
313
باقی مانده
0
با کمک
73 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است

چیستی و چرایی؟

خرید پرینتر مورد نیاز تنها هنرستان فنی و حرفه ای شهرستان دلگان در سیستان و بلوچستان