لینک حرکت

جهیزیه و ارزاق رمضان و مایحتاج خانواده‌های نیازمند

مبلغ کل حرکت
200,000,000 ریال
هر سهم
200,000 ریال
تعداد سهم
1,000 سهم
باقی مانده
0 سهم
مشارکت
401 نفر

با تشکر از مشارکت شما، این حرکت پایان یافته است

100 %
موضوع
مددکار
صفحه مددکار

چیستی و چرایی؟

تهیه جهیزیه، بسته ارزاق ویژه ماه مبارک رمضان و مایحتاج خانواده‌های نیازمندان