پیوندک

حرکت خرید آجر برای ساخت خانه نیازمندان

مبلغ کل (ریال )
88,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
110,000
تعداد سهم
800
باقی مانده
0
با مدد
171 نفر

با تشکر از مشارکت شما، مدد به پایان رسیده است

چیستی و چرایی؟

دریافت کمک‌های مردمی جهت خرید آجر برای ساخت دو خانه برای نیازمندان در مناطق کم برخوردار سیستان و بلوچستان