پیوندک

حرکت خرید چرخ راسته دوز صنعتی برای بانوی سرپرست خانوار

مبلغ کل (ریال )
80,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
250,000
تعداد سهم
320
باقی مانده
0
با کمک
74 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است

چیستی و چرایی؟

برای بانویی که سرپرست فرزند بیمار خود است بنا داریم چرخ راسته دوز صنعتی خریداری کنیم جهت تامین هزینه های درمانی و معیشتی خود به لطف و یاری شماعزیزان #کار_آفرینی #حمایت_از_بانوان_سرپرست_خانوار