پیوندک

حرکت تهیه بسته های معیشتی ویژه شب یلدا

مبلغ کل (ریال )
30,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
100,000
تعداد سهم
300
باقی مانده
0
با کمک
26 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است

چیستی و چرایی؟

تهیه بسته های معیشتی ویژه شب یلدا