حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%100

حرکت خرید جهیزیه و کمک به نیازمندان

مبلغ کل
900,000,000
تعداد سهم
3,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت خرید دستگاه چند کاره آب گیری

مبلغ کل
51,700,000
تعداد سهم
110
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید فیوز برق پردیس جهادی

مبلغ کل
68,500,000
تعداد سهم
200
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت ترمینال برق پردیس جهادی

مبلغ کل
30,000,000
تعداد سهم
100
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید کلید و پریز برق پردیس جهادی

مبلغ کل
37,000,000
تعداد سهم
100
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید کنتاکتور برق پردیس جهادی

مبلغ کل
50,000,000
تعداد سهم
100
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید تابلو برق پردیس جهادی

مبلغ کل
90,000,000
تعداد سهم
500
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید تجهیزات روشنایی پردیس جهادی

مبلغ کل
200,000,000
تعداد سهم
500
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله