حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%3

حرکت خرید وایت بورد هنرستان

مبلغ کل
180,000,000
ریال
تعداد سهم
1,800
سهم
باقی مانده
1,740
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%1

حرکت تهیه 100 بسته معیشتی

مبلغ کل
300,000,000
ریال
تعداد سهم
1,500
سهم
باقی مانده
1,483
سهم
مددکار
بنیاد خیریه سراج نور
%0

حرکت تامین اقلام 50 موکب سیار عرصه سلامت

مبلغ کل
250,000,000
ریال
تعداد سهم
500
سهم
باقی مانده
499
سهم
مددکار
در مدار حبیب
%0

حرکت تامین اقلام 50 موکب سیار عرصه فرهنگ ...

مبلغ کل
250,000,000
ریال
تعداد سهم
500
سهم
باقی مانده
499
سهم
مددکار
در مدار حبیب
%100

حرکت خرید ترانس برق پردیس جهادی

مبلغ کل
1,200,000,000
ریال
تعداد سهم
4,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید اسپیلت

مبلغ کل
740,100,000
ریال
تعداد سهم
4,934
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید کابل برق پردیس جهادی

مبلغ کل
665,000,000
ریال
تعداد سهم
7,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید جهیزیه، درمان و کمک به نیازمند ...

مبلغ کل
500,000,000
ریال
تعداد سهم
2,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا