حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%100

حرکت خرید کابل برق پردیس جهادی

مبلغ کل
665,000,000
ریال
تعداد سهم
7,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت درب و پنجره های کارگاه های آموزشی پ ...

مبلغ کل
500,000,000
ریال
تعداد سهم
3,125
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید لاستیک تراکتور

مبلغ کل
170,000,000
ریال
تعداد سهم
1,700
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت تامین هزینه خرید 8 جهیزیه

مبلغ کل
500,000,000
ریال
تعداد سهم
2,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت خرید مصالح مدرسه علیم آباد

مبلغ کل
195,000,000
ریال
تعداد سهم
3,900
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید تجهیزات اداری هنرستان

مبلغ کل
131,250,000
ریال
تعداد سهم
1,750
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت تهیه یکصد بسته ارزاق

مبلغ کل
400,000,000
ریال
تعداد سهم
1,600
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت قربانی گوسفند

مبلغ کل
400,000,000
ریال
تعداد سهم
1,600
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا