حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%100

حرکت خرید تیر برق پردیس جهادی

مبلغ کل
250,000,000
تعداد سهم
2,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید ترانس برق پردیس جهادی

مبلغ کل
1,200,000,000
تعداد سهم
4,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید کابل برق پردیس جهادی

مبلغ کل
665,000,000
تعداد سهم
7,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید دستگیره و قفل درب پردیس جهادی

مبلغ کل
43,450,000
تعداد سهم
110
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید شیرآلات پردیس جهادی

مبلغ کل
107,985,000
تعداد سهم
313
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت تامین اقلام خوراکی دانش‌آموزان هنرس ...

مبلغ کل
300,000,000
تعداد سهم
3,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت تامین هزینه خرید 5 جهیزیه

مبلغ کل
200,000,000
تعداد سهم
500
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت تامین هزینه خرید 8 جهیزیه

مبلغ کل
500,000,000
تعداد سهم
2,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا