حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%100

حرکت درب و پنجره های کارگاه های آموزشی پ ...

مبلغ کل
500,000,000
ریال
تعداد سهم
3,125
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت تامین هزینه خرید 8 جهیزیه

مبلغ کل
500,000,000
ریال
تعداد سهم
2,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت قربانی گوسفند

مبلغ کل
400,000,000
ریال
تعداد سهم
1,600
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت تامین هزینه خرید 4 جهیزیه

مبلغ کل
400,000,000
ریال
تعداد سهم
1,600
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت تهیه یکصد بسته ارزاق

مبلغ کل
400,000,000
ریال
تعداد سهم
1,600
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت خرید موتور پمپ لجن‌کش دیزلی

مبلغ کل
300,000,000
ریال
تعداد سهم
1,200
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
%100

حرکت خرید تجهیزات جهت اشتغال بانوان سرپر ...

مبلغ کل
300,000,000
ریال
تعداد سهم
600
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
%100

حرکت خرید دستگاه اکسیژن ساز

مبلغ کل
260,000,000
ریال
تعداد سهم
1,300
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)