مدد، بستر رویش محبت
خرید شیرآلات پردیس جهادی
موضوع:
مدرسه سازی
محل:
سیستان و بلوچستان

خرید شیرآلات پردیس جهادی

مبلغ کل : 10,798,500 تومان
تعداد سهم : 313 سهم
مبلغ هر سهم : 34,500 تومان
سهم باقی مانده : 224 سهم

مددخواه
گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددخواه

چیستی و چرایی؟

بخش یک پردیس جهادی در حال تکمیل هست و برای راه اندازی مجموعه سرویس بهداشتی های اون به شیرآلات نیاز داریم.