مدد، بستر رویش محبت

خرید ترانس برق پردیس جهاد

خرید ترانس برق پردیس جهاد
لینک حرکت

خرید ترانس برق پردیس جهاد

مبلغ کل :
60,000,000 تومان
مبلغ هر سهم :
30,000 تومان
تعداد سهم :
2,000 سهم
سهم باقی مانده :
1,666 سهم
با مشارکت :
23 نفر
موضوع
مدرسه سازی
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

پروژه تامین هزینه خرید یک عدد ترانس برق جهت تکمیل شبکه برق پردیس جهاد به مبلغ شصت میلیون تومان تقسیم شده به ۲ هزار سهم به ارزش هر سهم ۳۰ هزار تومان