مدد، بستر رویش محبت
خرید ترانس برق پردیس جهاد
موضوع:
مدرسه سازی
محل:
سیستان و بلوچستان

خرید ترانس برق پردیس جهاد

مبلغ کل : 60,000,000 تومان
تعداد سهم : 2,000 سهم
مبلغ هر سهم : 30,000 تومان
سهم باقی مانده : 1,687 سهم

مددخواه
گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددخواه

چیستی و چرایی؟

پروژه تامین هزینه خرید یک عدد ترانس برق جهت تکمیل شبکه برق پردیس جهاد به مبلغ شصت میلیون تومان تقسیم شده به ۲ هزار سهم به ارزش هر سهم ۳۰ هزار تومان