مدد، بستر رویش محبت
خرید تیر برق پردیس جهاد
موضوع:
مدرسه سازی
محل:
سیستان و بلوچستان

خرید تیر برق پردیس جهاد

مبلغ کل : 25,000,000 تومان
تعداد سهم : 2,000 سهم
مبلغ هر سهم : 12,500 تومان
سهم باقی مانده : 1,762 سهم

مددخواه
گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددخواه

چیستی و چرایی؟

خرید ۱۰ عدد تیر برق جهت تکمیل سیستم برق پردیس جهاد