مدد، بستر رویش محبت

خرید تیر برق پردیس جهاد

خرید تیر برق پردیس جهاد
لینک حرکت

خرید تیر برق پردیس جهاد

مبلغ کل :
25,000,000 تومان
مبلغ هر سهم :
12,500 تومان
تعداد سهم :
2,000 سهم
سهم باقی مانده :
1,682 سهم
با مشارکت :
43 نفر
موضوع
مدرسه سازی
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

خرید ۱۰ عدد تیر برق جهت تکمیل سیستم برق پردیس جهاد