حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%100

حرکت تولید جوجه رسمی یک روزه

مبلغ کل
140,000,000
تعداد سهم
1,750
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید جهیزیه، درمان و کمک به نیازمند ...

مبلغ کل
500,000,000
تعداد سهم
2,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت خرید دام سبک

مبلغ کل
100,000,000
تعداد سهم
1,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید آهن و پوشش سقف مدرسه علیم آباد

مبلغ کل
130,000,000
تعداد سهم
1,300
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت تامین ملزومات اردوی خدمت رسانی به س ...

مبلغ کل
300,000,000
تعداد سهم
3,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت پیوند مغز استخوان ستایش ده ساله

مبلغ کل
130,000,000
تعداد سهم
260
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری سفیر مهربانی ایران
%100

حرکت ۱۱۰۰ افطاری ساده

مبلغ کل
385,000,000
تعداد سهم
1,100
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی انصارالزهرا
%100

حرکت توزیع 30 بسته ارزاق

مبلغ کل
100,000,000
تعداد سهم
200
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی حرکت المحرومین