حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%100

حرکت خرید کلید و پریز برق پردیس جهادی

مبلغ کل
37,000,000
ریال
تعداد سهم
100
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت ترمینال برق پردیس جهادی

مبلغ کل
30,000,000
ریال
تعداد سهم
100
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله