پیوندک

حرکت خرید دام سبک

مبلغ کل (ریال )
100,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
100,000
تعداد سهم
1,000
باقی مانده
0
با کمک
144 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است

چیستی و چرایی؟

با خرید 3 الی 5 دام سبک میتونیم یک خانواده رو برای تامین نیازهای خودش آماده کنیم. یعنی با حمایت از اونا برای شروع دامداری خانگی شون، به معیشت پایدار خانواده برسیم. این کار در سیستان و بلوچستان در حال انجامه. شما هم سهیم بشید...