پیوندک

حرکت تولید جوجه رسمی یک روزه

مبلغ کل (ریال )
140,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
80,000
تعداد سهم
1,750
باقی مانده
1,374
با کمک
24 نفر
سهم
ریال

چیستی و چرایی؟

با راه اندازی کارگاه تولید جوجه رسمی، هم ایجاد اشتغال کردیم و هم به تامین پروتئین خانواده‌های نیازمند کمک کردیم.