لینک حرکت

حرکت تولید جوجه رسمی یک روزه

مبلغ کل حرکت
140,000,000 ریال
هر سهم
80,000 ریال
تعداد سهم
1,750 سهم
باقی مانده
1,719 سهم
مشارکت
10 نفر
1 %
موضوع
مددکار
صفحه مددکار

چیستی و چرایی؟

با راه اندازی کارگاه تولید جوجه رسمی، هم ایجاد اشتغال کردیم و هم به تامین پروتئین خانواده‌های نیازمند کمک کردیم.