پلتفرم چیه؟

افراد زیادی با کلمهی پلتفرم مشکل دارن، چون گاهی به اشتباه، بهجای سیستم عامل، از این کلمه استفاده میشه. ولی کلمه‌ی " Platform " در زبان فارسی "سکو" ترجمه میشه، که همچین بیربط با مفهوم اصلیش نیست!
در زبان فارسی و مادری ما، "سکو" به برآمدگیای که افراد میتونن روش بشینن، گفته میشه.این مفهوم از سکو، اون چیزی نیست که به پلتفرم ربط داشته باشه!

برای اینکه ربط "سکو و پلتفرم" رو کاملا متوجه شید، "خود سکو" رو در نظر بگیرید که قراره چیزی روش نمایش داده شه.
با این فرض، "پلتفرم" رو "سکو" ترجمه کردن!

"پلتفرم" ، مفهوم گستردهای با قابلیت انعطاف و تغییر داره. در واقع برای کاربردهای خاص، میشه موارد مختلفی رو به‌عنوان "پلتفرم" در نظر گرفت.

در تعریف تئوری "پلتفرم"، به مجموعه ای از سخت افزار، نرم افزار و سیستم عامل گفته میشه. بنابراین سیستم عامل هم یک قسمت از پلتفرم هست."پلتفرم" باید توانایی اینو داشته باشه که اپلیکیشن رو اجرا کنه.

تصور کنین، قراره دو نفر رو بههم معرفی کنین، که برای هم کاری انجام بدن. شمایی که بهعنوان رابط این دو نفر رو با هم آشنا و نفر اول رو به نفر دوم معرفی کردین، " پلتفرم" هستین! این مثال، ساده ترین و واضح ترین تعریف از "پلتفرم" هست.

پس پلتفرم" برطرف کنندهی نیازهای برنامهای که ساختین،هست . گاهی برای اجرای یک برنامه ، سخت افزار خاص یا یک نرم افزار دیگر روی سیستم عامل، ضروری هست. این برنامه های جانبی و سختافزارها میتونن در مجموعه‌ی "پلتفرم" قرار بگیرن.

تاریخ انتشار
1400-10-26 11:45:37
دسته محتوا
محتوا ، مجله مدد
پیوندک
محتوا های مرتبط