مدد

logo

مدد یک پلتفرم، مختص مددرسانی هوشمندانه است. مدد، خود خیریه نیست، یک بستر است؛ بستری که حلقه وصل تمام مهره های زنجیره مددرسانی است.

مدد سازوکاری شکل گرفته و مبتنی بر شفافیت برای مدیریت، سازماندهی و هدفمندسازی مشارکت های مالی، مهارتی و تخصصی مردمی در رخدادهای اجتماعی است.

پلتفرم مدد راهکاریست، برای یکی شدن و قوی شدن؛ به دور از موازی کاری و تلاش بیهوده...

انتظارمان این است که با تفکر، آگاهانه و با شناخت مدد کنید، تلاش خود را در هرچه بهتر رقم خوردن این اتفاق بکار گرفته ایم، اما بدانید هیچ مسئولیتی بر عهده مدد نیست و در انتخاب، اختیار تام و تمام دارید و تصمیم گیرنده خود هستید.

مراحل مددرسانی

1

عضویت در مدد

پیش از هر کاری، قدم به چشم ما بگذارین و به عنوان مددرسان، عضو مدد بشین
2

انتخاب مددکار کار درست

با تفکر و دقت، قلک و یا حرکت مددکاری که قصد مددرسانی بهش دارین رو پیدا کنین و وارد صفحه بشید
3

انتخاب مبلغ یا تعداد سهم

دیگه شما و کرمتون! هر مبلغ یا هر تعداد سهم که میتونید به قلک یا حرکت کمک کنید رو انتخاب کنید
4

راه انداختن چرخ مددرسانی

بعد از انتخاب مبلغ مدد به قلک یا تعداد سهم حرکت، به وسیله درگاه پرداخت اینترنتی، برخط مدد کنید و چرخ مددرسانی رو شما بچرخونین

حرکت چیست؟

Harekat

حرکت راهکار مدد، برای توسعه سطح مشارکت های مالی و همچنین القای حس موثر بودن به عموم مردم با هر توان مالی و نقدینگی در پیشبرد حرکت های اجتماعی به نفع نیازمندان است.

باورمان در مدد این است که کمک های کورکورانه بی هدف و مبتنی بر احساسات راه به جایی نمی برد و چالشی را مرتفع نمیکند؛ بایستی حساب شده، اتفاق درست را رقم زد. تمام تلاش خود برای نیل به این هدف را بکار گرفته ایم و اکنون از شما خواهانیم تا هوشمندانه مدد کنید.

حرکت، شکل گرفته برای دریافت مشارکت های مالی در موضوع و مصداقی مشخص؛ با مبلغی تقسیم شده بر تعداد سهم معین و در بازه زمانی محدود ...

رسم و رسوماتی هم دارند اهالی مدد؛ یک رسم اینکه در کار خیر، تکخوری ممنوع است!!!

پس حرکت های بزرگ تبدیل می شوند به سهم های کوچک، تا همه شریک باشیم.

قلک چیست؟

قلک تدارکی است که در پلتفرم مدد برای دریافت برخط مشارکت های مالی در امور اجتماعی دیده شده است. راهکاری که از نگاه فناوری با نام تامین مالی جمعی و یا crowdfunding شناخته می شود؛ تنها گوشه ای از توانمندی پلتفرم مدد می باشد، که در بازوهای قلک و حرکت ارائه شده است.

و اما برویم سراغ تفاوت قلک با حرکت؛ قلک مرتبط است به موضوعات عام، کل یک حوزه فعالیت اجتماعی مستمر و پایدار را پوشش میدهد. اینجا دیگر تعداد سهم و مبلغی درکار نیست؛ به مبلغ دلخواه خود میتوانید مدد کنید.

هر قلکی یک زمان قلک شکنون دارد که موجودی قلک توسط مددکار، برداشت و در موضوع قلک هزینه می شود. به فکر مددرسان های پای کار و پرمدد هم بوده ایم، قلک های اشتراکی وجود دارند تا بتوانید دوره پرداخت و مبلغ اشتراک دلخواه خود را تعیین کنید؛ در سررسید اشتراک، پیامک پرداخت خدمتتان ارسال می شود.

Qolak

مددی ها

Premium

بعضی وقت ها امکانات و پول هست، ولی آن اتفاق مهم و زیبا نمی افتد!

یک رویداد بزرگ و اثر گذار بخاطر نبودن کاربلد آن قصه، به سر انجام نمیرسد... اما...

در جمعیت مددی ها دور هم جمع شده ایم، تا با علم و دانش، با مهارت و تخصص و با توانمندی هایی که داریم، رویدادی را رقم بزنیم؛ گره از کاری باز کنیم و محرومیتی رو ریشه کن... تا هیچ بهانه و دلیلی برای بقای ناهنجاری ها وجود نداشته باشد...

اینجا جاتون خالیه... بسم الله...