مدد، بستر رویش محبت

صدقه سلامتی امام زمان و رفع بلا

لینک قلک

صدقه سلامتی امام زمان و رفع بلا

ریال
مبلغ این دوره
2,360,000 ریال
مدد شده تا کنون
11,896,000 ریال
تا قلک شکنون :
0 2 روز
با مشارکت :
50 نفر
قلک
دوره ماهانه
دوره 3
موضوع
صدقه
مددکار
بنیاد خیریه سراج نور
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

صدقه برای سلامتی امام زمان عج و همه خدمت گذاران به دین مبین اسلام و رفع بلا از شیعیان و خانواده و دستگیری از نیازمندان