قلک علف برای آبادی

کمک شده تا کنون
140,450,000 ریال
با کمک
71 نفر
ریال

ایجاد اشتراک مختص اعضای وبسایت می‌باشد. اگر تاکنون عضو نشده‌اید، بایستی ابتدا عضو شوید. اگر پیش از این عضو شده‌اید، وارد حساب کاربری خود شوید.

چیستی و چرایی؟

تجمیع کمک‌های نقدی برای پایین آوردن هزینه خرید علوفه دامداری های خانگی منطقه سیستان، در بحران علوفه (زمستان 1400)، برای یک دوره سه ماهه.