قلک علف برای آبادی

مدد شده تا کنون
140,750,000
با مدد
72 نفر

ایجاد اشتراک مختص اعضای وبسایت می‌باشد. اگر تاکنون عضو نشده‌اید، بایستی ابتدا عضو شوید. اگر پیش از این عضو شده‌اید، وارد حساب کاربری خود شوید.

چیستی و چرایی؟

تجمیع کمک‌های نقدی برای پایین آوردن هزینه خرید علوفه دامداری های خانگی منطقه سیستان، در بحران علوفه (زمستان 1400)، برای یک دوره سه ماهه.