مدد، بستر رویش محبت
قلک اطعام غدیر
تاریخ قلک به پایان رسیده و قلک شکسته شده است.

مبلغ موجود در قلک
10,460,000 تومان
تعداد مشارکت کنندگان
37 نفر
زمان باقی مانده تا شکستن قلک
قلک شکسته شده است
مددخواه گروه جهادی محمد رسول الله
موضوع اطعام

چیستی و چرایی؟

این قلک رو چند روزه دیگه می شکنیم و هر چقدر پول داخلش باشه رو به نیابت از شما، به نیت اطعام عید غدیر برای اطعام نیازمندان مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان هزینه می‌کنیم.