مدد، بستر رویش محبت

عطش

لینک قلک

عطش

ریال
مبلغ این دوره
214,086,000 ریال
مدد شده تا کنون
214,086,000 ریال
با مشارکت :
201 نفر
قلک
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
موضوع
سلامت
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

دریافت کمک های مردمی جهت رسیدگی به مسئله آب در استان سیستان  و بلوچستان؛ عمده ی مبلغ،  صرف امورات زیرساختی  آب خواهد شد.