لطفا شماره موبایل و کدملی معتبر وارد کنید

مددرسان با این اطلاعات قبلا عضو مدد شده است
ورود به مدد

تایید شماره موبایل

کد اعتبارسنجی پیامک شده را وارد کنید:

کد اعتبارسنجی وارد شده صحیح نیست

لینک قلک

عطش

ریال
مبلغ دوره
0 ریال
مدد شده تا کنون
235,791,000 ریال
با مشارکت
200 مددرسان
قلک
نوع دوره : انتخابی مددکار
انتخابی مددکار
دوره : 2
2
موضوع
مددکار
صفحه مددکار

چیستی و چرایی؟

دریافت کمک های مردمی جهت رسیدگی به مسئله آب در استان سیستان  و بلوچستان؛ عمده ی مبلغ،  صرف امورات زیرساختی  آب خواهد شد.