لطفا شماره موبایل و کدملی معتبر وارد کنید

مددرسان با این اطلاعات قبلا عضو مدد شده است
ورود به مدد

تایید شماره موبایل

کد اعتبارسنجی پیامک شده را وارد کنید:

کد اعتبارسنجی وارد شده صحیح نیست

لینک قلک

صدقه اول ماه

ریال
مبلغ دوره
206,000,000 ریال
مدد شده تا کنون
563,564,000 ریال
با مشارکت
1,446 مددرسان
اشتراکی
نوع دوره : انتخابی مددکار
انتخابی مددکار
دوره : 8
8
موضوع
مددکار
صفحه مددکار
برای اشتراک وارد حساب کاربری خود در مدد شوید