مدد، بستر رویش محبت

مددکار سید مصطفی موسوی

درخواست های مددخواهی مددکار

عیدی نیازمندان
مبلغ کل :
11,040,000 ریال
با مشارکت :
38 نفر
موضوع :
صدقه
تا قلک شکنون :
1 1 ماه و 5 روز
قلک
بدون دوره
مبلغ کل : 11,040,000 ریال
صدقه اول ماه
مبلغ دوره :
24,714,000 ریال
با مشارکت :
235 نفر
موضوع :
صدقه
تا قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
دوره انتخابی مددکار
مبلغ کل : 48,054,000 ریال
دوره 2
مبلغ کل:
5,000,000 تومان
هر سهم:
50,000 تومان
موضوع:
حمایت مددجو
استان:
همدان
100% حرکت انجام شده است.