مدد، بستر رویش محبت
خرید قفسه فروشگاهی
موضوع:
کارآفرینی
محل:
سیستان و بلوچستان

خرید قفسه فروشگاهی

مبلغ کل : 10,000,000 تومان
تعداد سهم : 500 سهم
مبلغ هر سهم : 20,000 تومان
سهم باقی مانده : 273 سهم

مددخواه
گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددخواه

چیستی و چرایی؟

جهت تجهیز و راه اندازی فروشگاه و ایجاد اشتغال برای 3 نفر در مناطق کم برخوردار سیستان و بلوچستان