مدد، بستر رویش محبت

خرید قالب بتن ریزی

خرید قالب بتن ریزی
لینک حرکت

خرید قالب بتن ریزی

مبلغ کل :
27,000,000 تومان
مبلغ هر سهم :
10,000 تومان
تعداد سهم :
2,700 سهم
سهم باقی مانده :
1,897 سهم
با مشارکت :
145 نفر
موضوع
مدرسه سازی
مددکار
گروه جهادی شهید شمسی پور
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

جهت انجام امورات عمرانی نظیر ساخت مدرسه در مناطق کم برخوردار