پیوندک

حرکت تهیه و تجهیز مینی بوس جهت موکب سیار

مبلغ کل (﷼ )
300,000,000
مبلغ هر سهم (﷼)
250,000
تعداد سهم
1,200
باقی مانده
969
با مدد
86 نفر
سهم

چیستی و چرایی؟

برادران جهادگرمون بنا دارند در نقاط محروم به پریایی موکب اقدام کنند دراین موکب سیار خدمات پزشکی و درمانی ،مشاوره های فردی و عمومی تخصصی، اطعام و بازی و سرگرمی با کودکان محروم ارائه خواهد شد و برای انجام شدن این صدقه جاریه به کمکتون نیاز داریم ... دوست عزیز جانمونی ... #گروه_جهادی_فدائیان_اسلام_تهران