پیوندک

حرکت پیوند مغز استخوان ستایش ده ساله

مبلغ کل (﷼ )
130,000,000
مبلغ هر سهم (﷼)
500,000
تعداد سهم
260
باقی مانده
0
با مدد
57 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست مدد به پایان رسیده است

چیستی و چرایی؟

پیوند مغز استخوان ستایش ده ساله