پیوندک

حرکت خرید وایت بورد هنرستان

مبلغ کل (ریال )
180,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
100,000
تعداد سهم
1,800
باقی مانده
1,376
با کمک
37 نفر
سهم
ریال

چیستی و چرایی؟

سال تحصیلی جدید به لطف خدا و حمایت شما، 2 رشته ی جدید اضافه کردیم که باید تجهیزات مون رو هم افزایش بدیم. با کمک شما کلاس های جدید رو تجهیز میکنیم تا یه سال تحصیلی خوب رو شروع کنیم.