مدد، بستر رویش محبت

چرخ زندگی

لینک قلک

چرخ زندگی

مدد شده تا کنون
145,100,000 ریال
تا قلک شکنون :
بدون روز شمار
با مشارکت :
10 نفر
قلک
موضوع
معیشت پایدار
مددکار
گروه جهادی میقات
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

خرید چرخ خیاطی جهت ایجاد اشتغال برای تعدادی از بانوان روستاهای کم برخوردار شهرستان کازرون