مدد، بستر رویش محبت

اشتغال ناشنوایان

لینک قلک

اشتغال ناشنوایان

مدد شده تا کنون
10,000,000 ریال
تا قلک شکنون :
بدون روز شمار
با مشارکت :
6 نفر
قلک
موضوع
معیشت پایدار
مددکار
گروه جهادی جبار باغچه بان
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

خرید  ابزارآلات و لوازم از  جمله ابزار مکانیکی و جوشکاری و نجاری و ... جهت اشتغال ناشنوایان