پیوندک

حرکت تامین هزینه خرید تجهیزات عصب کشی دندانپزشکی

مبلغ کل (﷼ )
3,200,000,000
مبلغ هر سهم (﷼)
400,000
تعداد سهم
8,000
باقی مانده
6,989
با مدد
185 نفر
سهم

چیستی و چرایی؟

خدا توفیق داده یکساله مرکز ثابت دندانپزشکی ای را در حاشیه تهران (سرآسیاب ملارد) راه اندازی کرده و بصورت دوهفته یکبار بصورت رایگان به نیازمندان خدمات میدهیم. برای اینکه خدمات عصب کشی هم اضافه کنیم نیاز به خرید تجهیزات جدید داریم. اگر شما هم میخواهید باقیات الصالحاتی برای خود را اموات تون به یادگار بذارید؛ بسم الله...