پیوندک

حرکت گرمای محبت ۴

مبلغ کل (﷼ )
3,500,200,000
مبلغ هر سهم (﷼)
1,100,000
تعداد سهم
3,182
باقی مانده
1,217
با مدد
215 نفر
سهم

چیستی و چرایی؟

طرح گرمای محبت 4، برای چهارمین سال متوالی تهیه 350 دستگاه بخاری جهت مناطق محروم و افراد نیازمند شناسایی شده توسط 30 گروه جهادی فعال و مستقر در محلات 30 درصد از هزینه بخاری‌ها به عهده پشتیبانی علمدار جهاد هست 70 درصد هزینه بخاری‌ها به صورت مشارکتی توسط خیرین گروه‌های مستقر در محلات تهیه میشود.