پیوندک

حرکت خنکای مهربانی

مبلغ کل (ریال )
3,000,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
300,000
تعداد سهم
10,000
باقی مانده
9,464
با مدد
190 نفر
سهم
ریال

چیستی و چرایی؟

برای سومین سال متوالی که در محلات مختلف شیراز شناسایی‌ها به صورت دقیق انجام میشه، متراژ خونه ها بررسی میشه و اقدامات محرومیت زدایی و تحقیقات تکمیل میشه. امسال 150 دستگاه کولر در اختیار نیازمندان قرار دادیم.