پیوندک

حرکت خنکای مهربانی

مبلغ کل (﷼ )
3,000,000,000
مبلغ هر سهم (﷼)
300,000
تعداد سهم
10,000
باقی مانده
9,463
با مدد
191 نفر
سهم

چیستی و چرایی؟

برای سومین سال متوالی که در محلات مختلف شیراز شناسایی‌ها به صورت دقیق انجام میشه، متراژ خونه ها بررسی میشه و اقدامات محرومیت زدایی و تحقیقات تکمیل میشه. امسال 150 دستگاه کولر در اختیار نیازمندان قرار دادیم.