مدد، بستر رویش محبت
رویداد اهدای زندگی

رویداد اهدای زندگی

چیستی و چرایی

روزهایی را سپری میکنیم که با موج بزرگ شیوع ویروس منحوس کرونا رو به رو هستیم و از طرفی بیشتر از هر زمانی به اهدای خون نیاز است و از طرفی هم سازمان اهدای خون با بحران کمبود خون رو به رو است. این رویداد فرصتی است تا با اهدای خون هم نقش خود را در رزمایش همدلی و مواسات ایفا کنیم.
برای شرکت در رویداد، کافیست گزینه شرکت در رویداد را انتخاب نمایید، باتوجه به نیاز مداوم به اهدای خون و نیاز هرچه بیشتر در هفته های آتی و جلوگیری از ادحام و شیوع کرونا، زمان مناسب برای شرکت در رویداد و اهدای خون به اطلاعتان خواهد رسید.

شروع ثبت نام
26 آبان 1399
پایان ثبت نام
30 آبان 1399
شروع رویداد
26 آبان 1399
پایان رویداد
30 آذر 1399
مددیار رویداد
مدد
مددکار مدد
خیریه هنر
مددکار خیریه هنر
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددکار