قلک‌ها

قلک، راهکار مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری به مبلغ دلخواهه.

ترتیب نمایش قلک‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

قلک نذر سلامت

کمک شده تا کنون
68,630,000
ریال
با کمک
66
نفر
کمک این دوره
1,300,000
ریال
مددکار
گروه جهادی شهید ایزدیار

قلک عطر ظهور

کمک شده تا کنون
67,550,000
ریال
با کمک
11
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک صدقه سلامتی امام زمان و رفع بلا

کمک شده تا کنون
60,735,000
ریال
با کمک
77
نفر
کمک این دوره
12,830,000
ریال
مددکار
بنیاد خیریه سراج نور

قلک غذای روضه

کمک شده تا کنون
56,780,000
ریال
با کمک
159
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک یلدای 1401

کمک شده تا کنون
53,680,000
ریال
با کمک
156
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک شفا

کمک شده تا کنون
34,030,000
ریال
با کمک
23
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک کمک به بیماران

کمک شده تا کنون
23,570,000
ریال
با کمک
14
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی روحانی شهید می ...

قلک نیازهای جاری خیریه

کمک شده تا کنون
21,840,000
ریال
با کمک
64
نفر
کمک این دوره
21,840,000
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک شفا

کمک شده تا کنون
21,880,000
ریال
با کمک
30
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
داوود مرادیان

قلک کمک به تهیه وسایل گرمایشی برای مردم زلزل ...

کمک شده تا کنون
6,000,000
ریال
با کمک
2
نفر
کمک این دوره
6,000,000
ریال
مددکار
گروه جهادی شهید ایزدیار

قلک کمپ بانوان کارتن خواب

کمک شده تا کنون
5,560,000
ریال
با کمک
14
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
بنیاد نیکوکاری دکتر نبی

قلک یلدای مهربانی

کمک شده تا کنون
3,500,000
ریال
با کمک
3
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
موسسه خیریه خورشید آل یاس ...