قلک‌ها

قلک، راهکار مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری به مبلغ دلخواهه.

ترتیب نمایش قلک‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

قلک فریادرس

کمک شده تا کنون
29,950,000
ریال
با کمک
33
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک کمک به بیماران

کمک شده تا کنون
23,160,000
ریال
با کمک
10
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی روحانی شهید می ...

قلک شفا

کمک شده تا کنون
21,830,000
ریال
با کمک
29
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
داوود مرادیان

قلک نیازهای جاری خیریه

کمک شده تا کنون
16,170,000
ریال
با کمک
53
نفر
کمک این دوره
16,170,000
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک یلدای مهربانی

کمک شده تا کنون
3,500,000
ریال
با کمک
3
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
موسسه خیریه خورشید آل یاس ...

قلک کمپ بانوان کارتن خواب

کمک شده تا کنون
1,550,000
ریال
با کمک
7
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
بنیاد نیکوکاری دکتر نبی