قلک‌ها

قلک، راهکار مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری به مبلغ دلخواهه.

ترتیب نمایش قلک‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

قلک علف برای آبادی

کمک شده تا کنون
140,450,000
ریال
با کمک
71
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
خیریه جهت

قلک نذر فرهنگی

کمک شده تا کنون
118,996,000
ریال
با کمک
33
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک کمک به زلزله زدگان خوی

کمک شده تا کنون
110,460,000
ریال
با کمک
48
نفر
کمک این دوره
110,460,000
ریال
مددکار
مرکز نیکوکاری سفیر مهربان ...

قلک صدقه سلامتی امام زمان و رفع بلا

کمک شده تا کنون
93,025,000
ریال
با کمک
86
نفر
کمک این دوره
28,500,000
ریال
مددکار
بنیاد خیریه سراج نور

قلک معیشت پایدار

کمک شده تا کنون
90,850,000
ریال
با کمک
60
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک فریادرس

کمک شده تا کنون
86,110,000
ریال
با کمک
62
نفر
کمک این دوره
56,110,000
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک نذر سلامت

کمک شده تا کنون
68,730,000
ریال
با کمک
67
نفر
کمک این دوره
1,400,000
ریال
مددکار
گروه جهادی شهید ایزدیار

قلک عطر ظهور

کمک شده تا کنون
67,550,000
ریال
با کمک
11
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک غذای روضه

کمک شده تا کنون
57,380,000
ریال
با کمک
160
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک یلدای 1401

کمک شده تا کنون
53,680,000
ریال
با کمک
156
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک کمک به بیماران

کمک شده تا کنون
40,950,000
ریال
با کمک
17
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی روحانی شهید می ...

قلک شفا

کمک شده تا کنون
34,030,000
ریال
با کمک
23
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله